Mühtahsil Markalarla Dünyayı Kazanalım!

Dünya’nın her yerinde savaşların, katliamların, ırkçılığın, ötekileştirmenin olduğu günümüz koşullarında en önemli savaş kültürel savaştır. Her şeyin bir göz yanılsaması olarak sunulduğu günümüzde o kadar farklı noktalara bakmak durumunda bırakılıyoruz ki gerçek tehlikeyi göremez hale getiriliyoruz. Gördüğümüz zaman ise çağın gereklilikleri deniliyor, inkar ediliyor ya da umursanmıyoruz. Fakat durumun çağın gereklilikleriyle çok az alakası var. […]