Proje Etkinlikleri

Müstahsil Markalar Projesi ile hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler şunlardır:

Yetiştiricilere Ücretsiz Eğitim

  • Ankara’da ki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine keçi peyniri ve koyun yoğurdu gibi müstahsil markalara ait ürünleri sağlıklı, kaliteli ve doğal koşullarda üretiminin teorik olarak tüm aşamaları yetiştiriciye çeşitli şekillerde eğitimi.

Örnek Tesis Çalışması

  • Müstahsil marka olarak satılacak doğal ürünleri üretilmesi için gereken tüm üretim aşamalarının pratik olarak verileceği modern örnek tesisler yetiştirici elinde ve yetiştirici örgütleri bünyesinde kurulması,• Et ve süt ürünleri standartlarının etkin takibi, önemli bilgilerin çiftçilerle paylaşılması.

Pazarlama Desteği

  • Yetiştirici bazlı stratejik iletişim planı hazırlanması ve uygulanması.

Kurumsal Kimlik

  • Yetiştiricilerin ve yetiştirici örgütlerinin kullanabileceği görsel, metin ve video çalışmalarının hazırlanması.

Markalaşma

  • Rekabet koşullarına bağlı olarak sürdürülebilirlik ve marka bilinci oluşturmak,

Satış

  • Üretilen tüm ürünler “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca perakende olarak bakkal, market, restoran gibi yerlerde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO tarafından satış ağı oluşturulacaktır.

Tarımsal Danışmanlık

  • Yetiştiricilikten ürün üretimine tüm aşamalarda yetiştiricilerden gelen soruların yanıtlanması• Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi,• Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım ve danışmanlık hizmeti sunmasına,• Üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına.

Reçete Toplanması ve Yeni Reçeteler Hazırlanması

  • Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılması için eski ustalara ulaşılması ve eldeki reçetelerin toplanması.

Kuluçka Merkezi

  • Müstahsil Projenin alt projeler halinde yürümesi noktasında alt projelerin oluşması için kuluçka merkezi kurulması ve düzenli çalışması.

bilgi@mustahsilmarkalar.com